Do something wonderful

I jobben min som rådgiver, møter jeg mange mennesker i en «fastlåst» situasjon. Det kan ofte være til stor hjelp å veilede dem til å gjøre noe bra for seg selv eller andre. Å være den som tar initiativ til positiv forandring, kan igjen for noen lede til en enorm lettelse.

Continue Reading